Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbeten med vattenledningar

Fram till den 17 juni jobbar vi med att byta ut ledningsnätet från vattenverket. Det kan därför hända att vattnet i din kran kan vara missfärgat, ha sämre tryck och/eller att det spottar/fräser när du öppnar kranen.

Just nu pågår ett långsiktigt arbete med att byta ut huvudvattenledningar i Mariestad. Arbetet sker i etapper och först ut är sträckan mellan vattenverket och golfbanan.

Medan nya ledningar kopplas på kommer vattnet vara avstängt på en sträcka längs med Gummerstavägen. Vattentornet försörjer staden med vatten, så ingen kommer vara utan. Det kan dock hända att vattnet blir lite missfärgat, ha sämre tryck och/eller att det spottar fräser när du öppnar kranen. Det är inget som är farligt. Spola lite extra om vattnet är missfärgat.

Kontakt:

Kundtjänst VA/gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Kundtjänst VA/gata

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-13