Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsplanering

Det händer mycket i Mariestad! Kommunen är ansvarig för hur staden och landsorten ser ut idag och i framtiden. Här kan du ta del av detaljplaner, översiktliga dokument och information om hur du kan vara med och påverka Mariestads framtid.

Stadsplanering är kunskapen och avsikten att ordna och forma helheten av byggnader, gator, torg, parker och övriga stadsrum i tätbebyggda områden. Stadsplaneringen bidrar till att utveckla Mariestad till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. På planenheten arbetar vi med att ta fram allt från strategiska planer och översiktsplaner till planprogram och detaljplaner. Detta arbete sker i samråd med övriga berörda förvaltningar.

Den lagstiftning som styr planeringen är främst Plan- och bygglagen (PBL). På sidan Så kan du påverka kan du läsa mer om arbetsgången för detaljplaner.

Under hösten 2018 var en av Chalmers masterskurser inom arkitektur - Planning and Design for Sustainable Development in a Local Context - förlagd till Mariestads kommun och inom ramen för detta har studenterna utvecklat 18 fördjupningsprojekt relaterade till arkitektur och stadsplanering. Samtliga projekt finns att ladda ner på denna sida.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-05

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument