Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplanering

Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.  På den här sidan hittar du information om alla pågående detaljplaner i kommunen.

Vad är en detaljplan?

Syftet med detaljplaner är att fastställa den framtida användningen av mark- och vattenområden. I planen regleras bebyggelse, gator, parker med mera. Detta ligger sedan till grund för till exempel bygglov. Läs mer om processen att ta fram detaljplaner på sidan Så kan du påverka.

Tidigare var benämningen för detaljplan inom tätorter "stadsplan" och utanför tätbebyggt område "byggnadsplan". Dessa gäller på samma sätt som de nyare detaljplanerna.

Alla aktuella detaljplaner hittar du på sidan Pågående detaljplaner. Alla gällande planer hittar du under sidan Antagna detaljplaner, där finns en digital karttjänst att söka i.

Ansökan om planbesked

Om du planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas eller att områdesbestämmelser behöver ändras eller upphävs kan du begära planbesked av kommunen.

Planbeskedet anger om kommunen avser att påbörja planläggning eller inte i den inriktning som ansökan åsyftar. Om kommunen avser inleda planläggning ska det av beslutet framgå när kommunen bedömer att detaljplanen eller områdesbestämmelsen kan antas. Positivt planbesked är dock inte en garanti för att en detaljplan slutligen kan antas. Synpunkter och information under plansamråd kan exempelvis innebära att ändring av inriktning och/eller omfattning behöver göras under detaljplanearbetet.

Beslut om planbesked ska fattas inom fyra månader sedan fullständig ansökan har inkommit till kommunen. Beslut om planbesked är inte bindande och går ej att överklaga.

Läs mer i dokumentet "Om planbesked" och ladda ner blanketten "Ansökan planbesked", dessa finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-14

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Kyrkogatan 2
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Om planbeskedPDF

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Planbesked, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster