Antagna detaljplaner

Hela tätorten Mariestad, stora delar av kransorterna och en del av landsbygden är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Du ska därför utgå från detaljplanen när du planerar en åtgärd på den egna fastigheten. Här kan du via vår digitala karttjänst ta del av alla gällande detaljplaner i kommunen.

Så kan du använda karttjänsten

Ska du bygga ut, bygga nytt eller bara är intresserad av vad som gäller vid bebyggelse i ett visst område? Då kan du gå in och titta på detaljplanen i karttjänsten. Där framgår vad som gäller för bebyggelsen. Har du frågor om detaljplanerna, kontakta gärna planenheten via kommunens växel. Kontaktuppgifter finner du under Relaterad information här på sidan. För frågor om bygglovgivning kontaktas bygglovavdelningen. Kontaktuppgifter hittar du på bygglovssidorna här på hemsidan.

Så här gör du

Via länken under Relaterad information här på sidan kommer du till den digitala karttjänsten för antagna detaljplaner. I kartan letar du upp det område eller den fastighet du är intresserad av. Klicka sedan på ytan för att få reda på detaljplanens namn samt öppna länken till plankartan och planbeskrivningen.

Sidan med antagna detaljplaner är en tjänst och har ingen rättslig verkan. En hel del detaljplaner är upphävda i delar och detta syns ej i den pdf som kan laddas ner i karttjänsten. Tolkning av detaljplan och bygglovsgivning görs slutgiltigt av Mariestads kommun.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Karttjänst antagna detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.