Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äskekärr 1:7 och 1:8

Småbåtshamnen vid Askeviks camping

Askeviks Camping ligger 25 kilometer norr om Mariestads centralort och är ett populärt turistmål med sitt fantastiska läge längsmed Vänerns strand. Här planeras för fler campingstugor och en större småbåtshamn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 februari 2016 om förslag till detaljplanen för Äskekärr 1:7 och 1:8 ska gå ut på samråd. Samrådetstiden varade mellan den 22 februari till den 1 april 2016.

Detaljplanens huvudsyfte

Möjliggöra för en utökning av det nuvarande stugområdet och småbåtshamnen, samt att skapa större byggrätter på de befintliga fastigheterna i området.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Kontakt

Har du frågor så kontakta gärna planenheten, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-04

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
PDF
Planbeskrivning samrådPDF
Bilaga 1 - VA-utredningPDF
Bilaga 2 - Riskbedömning PDF
Bilaga 3 - PM BullerPDF
Bilaga 4 - BehovsbedömningPDF

Länkar

Så kan du påverka

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.