Äskekärr 1:9 m.fl.

Strandpromenad med grönska längs med vattnet. Det är fint väder och öde på promenadstigen.

Kommunen planerar för att möjliggöra en utveckling av Askeviksområdet.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med LIS-planen (2011) och kommunens översiktsplan (2018) möjliggöra en utveckling av det nuvarande stugområdet samt att skapa nya byggrätter. Planen syftar även till att tillgängliggöra strandområdet för allmänheten.

Detaljplanen bearbetas inför antagande

De synpunkter som kom in under granskningen den 31 mars 2021 till 29 april 2021 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och nödvändiga ändringar har gjorts kommer planen att tas upp för antagande.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad: