Äskekärr 1:9 och 1:16

En fin dag med några båtar i en hamn.

Kommunen planerar för att möjliggöra en utveckling av Askeviksområdet med fler och större byggrätter.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att i enlighet med LIS-planen (2011) och kommunens översiktsplan (2018) möjliggöra en utveckling av Askeviks norra fritidshusområde genom att skapa förutsättningar för större och nya byggrätter.

Detaljplanen är under antagande

Beslut om antagande av detaljplanen för del av Äskekärr 1:9 och 1:16 m.fl., Askevik, Mariestads kommun planeras ske av kommunfullmäktige den 19 juni 2023. Preliminära antagandehandlingar finns tillgängliga under Relaterad information här på sidan.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Preliminära antagandehandlingar

Plankarta antagnade Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning antagande Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 411.2 kB, öppnas i nytt fönster.
PM vägbuller Pdf, 595.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Riskbedömning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk undersökning Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Översvämningsanalys Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
PM stranderosion Pdf, 11.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Fastighetskonsekvens- Pdf, 457.2 kB, öppnas i nytt fönster.
beskrivning Pdf, 457.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse inför antagande Pdf, 193.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Nya granskningshandlingar

Plankarta granskning Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning granskning Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 429.1 kB, öppnas i nytt fönster.
PM vägbuller Pdf, 595.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Riskbedömning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk undersökning Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Översvämningsanalys Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
PM stranderosion Pdf, 11.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Fastighetskonsekvens-beskrivning Pdf, 446.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse om granskning Pdf, 222.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar

Plankarta granskning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning granskning Pdf, 575.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Illustration granskning Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 311.7 kB, öppnas i nytt fönster.
PM vägbuller Pdf, 595.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Riskbedömning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk undersökning Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse om granskning Pdf, 196.8 kB, öppnas i nytt fönster.