Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Del av Ladukärr 2:1

Graffitimålning inom planområdet

Mellan Marieforsleden och Ladukärrs bostadsområde planeras ett nytt verksamhetsområde för handel, verksamheter och industri med låg omgivningspåverkan.

Beslut om planuppdrag

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020 om planuppdrag för del av fastigheten Ladukärr 2:1 med flera. Uppdraget innebär att planenheten kommer att ta fram en detaljplan för området, se länk till preliminärt planområde under Relaterad information här på sidan.

Kommunens inriktning är att planera området för handel, verksamheter och industri med låg omgivningspåverkan.

Ett planförslag förväntas bli föremål för samråd våren 2020.

Detaljplanens olika steg

De tre stegen nedan ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen. Aktuell plan har ännu inte nått det första lagstadgade kommunikationstillfället - samrådet.

Så kan du påverka

Har du synpunkter, förslag och idéer som du vill tas med i arbetet? Kontakta planenheten via kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan - uppge ärendenummer KS 2019/490.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-02 10.28

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Länkar

Så kan du påverkaöppnas i nytt fönster

Dokument

Preliminärt planområdePDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.