Så kan du påverka

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2021 att förslag till detaljplan för Ladukärr 2:1 skulle bli föremål för granskning. Granskningstiden pågår mellan den 9 juni 2021 och den 19 juli 2021.

Under samrådstiden finns möjlighet att lämna yttranden. För mer information se Underrättelse om granskning under Relaterad information.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Har du frågor så kontakta gärna planenheten, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.