Del av Leksberg 10:1

Kommunen planerar en vidareutveckling av Haggårdens handelsområde. Planförslaget antogs av kommunfullmäktige den 27 september 2021. Beslutet upphävdes av Länsstyrelsen den 21 december 2021.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanen möjliggör en flexibel markanvändning med inriktningen handel, restaurang, drivmedelsförsäljning, kontor, tillfällig vistelse, tekniska anläggningar och parkering. Vidare syftar planen till att vidareutveckla och förlänga Haggårdens handelsområde söder ut mot E20, och att skapa en ny entré från söder till Mariestads tätort.

Detaljplanen bearbetas inför nytt antagande

De synpunkter som kom in under granskningen den 26 oktober 2022 till 23 november 2022 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och nödvändiga ändringar har gjorts kommer planen att tas upp för antagande.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Länkar

Fysisk planering

Nya granskningshandlingar

Plankarta granksningshandling Pdf, 865.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning granskningshandling Pdf, 9.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Behovsbedömning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Lokaliseringsutredning Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk undersökning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
PM dagvattenhantering Pdf, 254.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Riskutredning farligt gods Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Riskutredning vätgas Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Arkeolgisk utredning Pdf, 215.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Fastightetskonsekvens-beskrivning Pdf, 102.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse om granskning Pdf, 150.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Antagandehandlingar

Plankarta, antagandehandling Pdf, 455.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning, antagandehandling Pdf, 29.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 322.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Antagandemeddelande Pdf, 153.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Beslutsprotokoll Pdf, 166.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar

Plankarta, granskningshandling Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning, granskningshandling Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse om granskning Pdf, 149.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Särskilt utlåtande Pdf, 206.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Planillustration Pdf, 764.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar

Plankarta samråd Pdf, 433.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning samråd Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsremiss Pdf, 330.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Behovsbedömning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Lokaliseringsutredning Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Översiktlig geoteknisk undersökning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
PM dagvattenhantering Pdf, 254.9 kB.
Riskutredning Sund och Hindsberg Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering E20 förbi Mariestad Pdf, 54.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Landskapsanalys E20 förbi Mariestad Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.
Kulturarvsanalys E20 förbi Mariestad Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster. 
Särskild utredning, arkeologi Pdf, 215.5 kB, öppnas i nytt fönster.