Del av Lugnås 15:1

Ett nytt bostadsområde är under planering på västra Lugnåsberget ett stenkast från Lugnås Kyrka och med Vänern i väster.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av cirka 50 bostäder i småhus upp till 1,5 våningar och flerbostadshus i upp till två våningar. Bebyggelsen ska utföras med ett traditionellt arkitektoniskt uttryck.

Detaljplanen är under samråd

Synpunkter på planförslaget kan lämnas under perioden 31 augusti 2023 till 2 oktober 2023. Synpunkterna ska skickas skriftligt till kommunen, kontaktuppgifter finns i dokumentet samrådsremiss under Relaterad information här på sidan.

Samrådet är lagstadgat i plan- och bygglagen som reglerar hur detaljplaner tas fram. Syftet med samråd är att genom inhämtande av synpunkter få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad: