Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekuddens camping

Vy över del av planområdet Ekuddens camping mot Vänern

Vackra och populära Ekuddens camping ligger cirka 1,8 kilometer från Mariestads centrum och är en välbesökt plats. Intill planområdet finns naturreservat, badplats samt tempererade bassänger. Detaljplanen ska i första hand möjliggöra ytterligare utveckling av campingområdet. 

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar för att möjliggöra utveckling av Ekuddens camping, bland annat genom att medge åretruntcamping på hela campingområdet och därtill utökade byggrätter. Planen omfattar även planläggning av befintlig sjösättningshamn som tillkommit utom planlagt område.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat och kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nednan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan granskades under vintern 2018/2019 och bearbetas nu inför ett antagande.

Samtliga samråds- och granskningshandlingar finns att ladda ner på denna sida. Vid svårigheter att ta del av dessa eller frågor kan planenheten kontaktas genom kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-05

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Granskningshandlingar

Plankarta granskningPDF
Planbeskrivning granskningPDF
SamrådsredogörelsePDF
Underrättelse om granskningPDF

Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF
SamrådsremissPDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.