Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekuddens camping

Vy över del av planområdet Ekuddens camping mot Vänern

Vackra och populära Ekuddens camping ligger cirka 1,8 kilometer från Mariestads centrum och är en välbesökt plats. Intill planområdet finns naturreservat, badplats samt tempererade bassänger. Detaljplanen ska i första hand möjliggöra ytterligare utveckling av campingområdet. Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige - ett beslut som länsstyrelsen dock har valt att pröva.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar för att möjliggöra utveckling av Ekuddens camping, bland annat genom att medge åretruntcamping på hela campingområdet och därtill utökade byggrätter.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Kommunfullmäktige har den 28 oktober 2019, Kf § 81, beslutat att anta upprättat förslag till detaljplan för Ekuddens camping m.m., Mariestads centralort, Mariestads kommun, vilket tillkännagavs genom anslag i Stadshuset den 7 november 2019. Länsstyrelsen har valt att överpröva kommunens beslut om antagande, då de anser att kommunens beslut om att upphäva strandskyddet i området är i strid med gällande bestämmelser i Miljöbalken. Länsstyrelsens prövning kan antingen resultera i att man väljer att upphäva kommunens beslut om att anta planen eller att man inte gör det.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan granskades under vintern 2018/2019 och antogs av kommunfullmäktige den 28 oktober 2019, vilket tillkännagavs genom anslag i Stadshuset den 7 november 2019. Länsstyrelsen har valt att överpröva kommunens beslut om att anta planen och handlägger för närvarande ärendet. Länsstyrelsen skall fatta beslut om ett eventuellt upphävande av planen inom två månader från beslutet om att överpröva planen.

Samtliga planhandlingar finns att ladda ner på denna sida och finns även utställda i Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad. Vid svårigheter att ta del av dessa eller frågor kan planenheten kontaktas genom kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-05

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.