Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Ekuddens camping

Vy över del av planområdet Ekuddens camping mot Vänern

Vackra och populära Ekuddens camping ligger cirka 1,8 kilometer från Mariestads centrum och är en välbesökt plats. Intill planområdet finns naturreservat, badplats samt tempererade bassänger. Detaljplanen ska i första hand möjliggöra ytterligare utveckling av campingområdet. 

Förslag till detaljplan för Ekuddens camping har varit föremål för samråd under november till december 2016. Just nu pågår arbetet med att revidera handlingarna utifrån inkomna synpunkter under samrådet.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar för att möjliggöra utveckling av Ekuddens camping, bland annat genom att medge åretruntcamping på hela campingområdet och därtill utökade byggrätter. Planen omfattar även planläggning av befintlig sjösättningshamn som tillkommit utom planlagt område.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Kontakt

Har du frågor så kontakta gärna planenheten, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-18

Relaterad information


Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress

Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Antagandehandlingar


Granskningshandlingar


Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF
SamrådsremissPDF

Länkar

Så kan du påverka

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan