Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekuddens camping

Vy över del av planområdet Ekuddens camping mot Vänern

Vackra och populära Ekuddens camping ligger cirka 1,8 kilometer från Mariestads centrum och är en välbesökt plats. Intill planområdet finns naturreservat, badplats samt tempererade bassänger. Detaljplanen ska i första hand möjliggöra ytterligare utveckling av campingområdet. Planen har antagits i kommunfullmäktige, men upphävts av länsstyrelsen.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar för att möjliggöra utveckling av Ekuddens camping, bland annat genom att medge åretruntcamping på hela campingområdet och därtill utökade byggrätter.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan granskades under vintern 2018/2019 och antogs av kommunfullmäktige den 28 oktober 2019, vilket tillkännagavs genom anslag i stadshuset den 7 november 2019. Länsstyrelsen valde dock att överpröva kommunens beslut om att anta planen, och har nu också valt att upphäva den. Kommunen har överklagat länsstyrelsens beslut till regeringen.

Samtliga planhandlingar finns att ladda ner på denna sida. Vid svårigheter att ta del av dessa eller frågor kan planenheten kontaktas genom kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-01 10.41

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.