Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gamla staden 4:3

Mariestads stadskvarn, en röd tegelbyggnad.

Då VänerEnergi AB har upphört med elproduktionen i Mariestads stadskvarn ämnas den få ny användning i en ny detaljplan. Exempel på användningar som avses prövas som lämpliga är handel, restaurang, hotell, kontor, konferens och bostäder. Planförslaget bedöms kunna bli aktuellt för samråd under våren 2020.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med det planförslag som för närvarande utarbetas är att möjliggöra nya användningar för Mariestads stadskvarn, sedan VänerEnergi har upphört med sin elproduktion på platsen. Användningar som avses prövas genom planarbetet är bland annat handel, hotell, kontor, konferens och bostäder.

Detaljplanens olika steg

De tre stegen nedan ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen. Det aktuella planarbetet har ännu inte nått samrådsskedet - detaljplaneprocessens första lagstadgade kommunikationstillfälle - utan befinner sig alltså ännu i ett tidigt skede. Planförslaget bedöms kunna bli aktuellt för samråd under våren 2020 och mer information publiceras fortlöpande här på hemsidan.

Så kan du påverka

Har du synpunkter, förslag och idéer som du vill tas med i arbetet? Kontakta planenheten via kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan - uppge ärendenummer KS 2017/00067.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-13 16.02

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Dokument

Preliminärt planområdePDF

Länkar

Planprocessenöppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.