Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Järnet 1

På fastigheten Järnet 1 där bland annat Karlssons varuhus fram till hösten 2018 funnits planeras för handel, industri och liknande verksamheter.

Kommunstyrelsen har den 12 november 2018, Ks § 201 beslutat att anta ändring av detaljplan för Järnet 1 m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun, vilket tillkännagavs genom anslag på stadshuset den 15 november 2018. Beslutet att anta ändringen av detaljplan vann laga kraft den 6 december 2018.

Detaljplanens huvudsyfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra etableringar av handel, industri, lager och liknande verksamheter. 

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-07

Relaterad information


Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan