Så kan du påverka

Förslaget till upphävande av detaljplan för Kv Sprinten och del av stadsplan för Mariefors i Mariestad samråddes under augusti och september 2018. Upphävandeplanerna har efter dess delats upp och upphävandet redovisas på ett nytt sätt, som följd av detta väljer kommunen att samråda om förslagen. Det förklarar även varför det finns en samrådsredogörelse redan i det här skedet.

Förslag till upphävande av del av detaljplan för Kv Sprinten samråds på nytt 23 juni till och med 21 juli 2021. Under samrådstiden finns möjlighet att lämna yttranden. För mer information se samrådsremiss under Relaterat information.

Samtliga planhandlingar finns att ladda ner på denna sida. Vid frågor angående arbetet kontaktas planenheten via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.