Så kan du påverka

Kommunfullmäktige har den 27 september 2021, Kf § 91 beslutat att anta detaljplan för Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Mariestads centralort, Mariestads kommun, vilket tillkännagavs genom anslag i Stadshuset den 4 oktober 2021. Beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft den 26 oktober 2021. Sista dagen för att överklaga beslutet är den 25 oktober 2021. Läs mer under relaterad information.

Efter att förslag till Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Mariestads centralort,
Mariestads kommun varit föremål för granskning planeras beslut om antagande av
planen. Detaljplanen planeras behandlas för antagande av kommunstyrelsen den
13 september 2021 och kommunfullmäktige den 27 september 2021.

Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna eller övriga frågor kan planenheten kontaktas genom kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.