Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lillängen 2:1 och 6:1

Lillängen 2:1 och 6:1

I den norra delen av Lillängsskogen, mellan Johannesberg och Ladukärr planeras för cirka 70 nya bostäder. Just nu pågår samråd av planförslaget. 

Detaljplanens huvudsyfte

Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra nya bostäder i den norra delen av Lillängsskogen närmst Stockholmsvägen, mellan Johannesberg och Ladukärr. Planen innefattar även planläggning av naturområde som ska säkerställa stadens behov av grönområde för rekreation.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas senast den 15 juli 2019 och ska vara skriftliga, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset Mariestad kommun.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-05

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
Planillustration samrådPDF
Behovsbedömning MKBPDF
SamrådsremissPDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.