Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lugnås 15:1

Del av Lugnås 15:1 idag - ett fält. Vid horisonten syns ett skogsparti.

I övre Lugnås planeras för cirka 30 nya bostäder. Ett förslag till detaljplan utarbetas för närvarande och mer information kommer att publiceras här på hemsidan när planarbetet har kommit längre.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Efter att fastighetsägaren till Lugnås 15:1 inkommit med en ansökan om planbesked beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 april 2017 att meddela positivt planbesked och gav planenheten i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan.

Planområdet består av tidigare oplanerad mark, och fastighetsägarens önskemål har varit att utreda möjligheten planlägga för 30 nya bostäder.

Detaljplanens olika steg

De tre stegen nedan ingår i den så kallade planprocessen och om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om dem. Det aktuella planförslaget har ännu inte nått det första lagstadgade kommunikationstillfället - samrådet - och befinner sig alltså ännu i ett väldigt tidigt planeringsstadie.

Så kan du påverka

Har du synpunkter, förslag och idéer som du vill tas med i arbetet? Kontakta planenheten via kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan - uppge ärendenummer KS 2017/00067.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27 09.01

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Dokument

Föreslaget planområdePDF

Länkar

Planprocessenöppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.