Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Lyrestads Klockarbol

Den aktuella detaljplanen föreslår ny bostadsbebyggelse inom Lyrestads tätort, strax öster om Göta kanal och söder om Lyrestadsvägen. Vidare öppnar den också upp för nya möjligheter till byggnation av centrumverksamhet, vård och kontorslokaler.

Detaljplanens huvudsyfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra nya byggrätter för bostäder inom Lyrestads samhälle. Planen medger även byggnation av centrumbebyggelse, vård och kontor.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas senast 31 januari 2019 och ska vara skriftliga, kontaktuppgifter finns under "relaterad information" här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset Mariestad kommun.

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-19

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad


Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
SamrådsremissPDF
Geoteknisk utredningPDF
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF

Länkar

Så kan du påverkaöppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.