Noret 1:3

Noret är ett nytt område för bostadsbebyggelse på södra Torsö i Mariestads kommun.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse som smälter in i landskapet och omgivande natur. Planen reglerar även områden för tekniska anläggningar vilket avser teknikbyggnader till VA, transformatorstation samt avfallshantering.

Detaljplanen är under samråd

Synpunkter på planförslaget kan lämnas under perioden 4 juli 2022 till 8 augusti 2022. Synpunkterna ska skickas skriftligt till kommunen, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Samrådet är lagstadgat i plan- och bygglagen som reglerar hur detaljplaner tas fram. Syftet med samråd är att genom inhämtande av synpunkter få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad: