Noret 1:3

Noret är ett nytt område för bostadsbebyggelse på södra Torsö i Mariestads kommun.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse som smälter in i landskapet och omgivande natur. Planen reglerar även områden för tekniska anläggningar vilket avser teknikbyggnader till VA, transformatorstation samt avfallshantering.

Detaljplanen bearbetas inför granskning

De synpunkter som kom in under samrådet den 4 juli 2022 till 8 augusti 2022 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och ändringar har gjorts kommer planen att komma ut för granskning.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad: