Så kan du påverka

Om du vill veta mer om hur processen för framtagande av planprogram ser ut finns en länk till mer utförlig information hos Boverket på denna sida, under Relaterad information.

I syfte att samla in ett bra underlag för arbetet tog kommunen fram en digital karttjänst där allmänheten kunde lämna synpunkter och information som skulle kunna tänkas beröra programmet. Tjänsten i fråga var öppen för synpunktsinlämning mellan den 20 februari 2020 och den 30 mars 2020 och en länk till den finns publicerad här på sidan. De synpunkter och den information som lämnades i karttjänsten utgör del i det arbetsmaterial som kommer att ligger till grund för programmets utformning.

Har du frågor eller synpunkter på programarbetet kan du kontakta planenheten via kommunens växel eller över e-mail, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan, uppge diarienummer 2019/489.