Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Renen 17 och 24

Renen 17 och 24, sett från Strandvägen. Mellan husen syns Domkyrkan.

Ägarna till Hotell Vänerport önskar utvidga sin verksamhet och har inkommit med en ansökan om planbesked. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2019 att meddela positivt planbesked och gav planenheten i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan.

Detaljplanens huvudsyfte

Ägarna till Hotell Vänerport inkom i juni 2019 med en ansökan om planbesked i syfte att kunna utöka sin verksamhet med bland annat nya hotellrum, spaavdelning och utbyggnad av befintligt kök. Vidare avser man även inreda befintlig byggnad på Renen 17 för bostäder. Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2019 att meddela positivt planbesked och gav planenheten i uppdrag att påbörja ett planarbete och ta fram ett förslag till detaljplan.

Detaljplanens olika steg

De tre stegen nedan ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen. Det aktuella planarbetet har ännu inte nått samrådsskedet - detaljplaneprocessens första lagstadgade kommunikationstillfälle - utan befinner sig alltså ännu i ett mycket tidigt skede.

Så kan du påverka

Har du synpunkter, förslag och idéer som du vill tas med i arbetet? Kontakta planenheten via kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan - uppge ärendenummer KS 2019/00216.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-13 16.05

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Dokument

Preliminärt planområdePDF

Länkar

Planprocessenöppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.