Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Reningsverket 2 och 3 m.fl.

För att möjliggöra nybyggnation på fastigheterna Reningsverket 2 och 3 har ett förslag till ändring av detaljplan tagits fram som just nu är föremål för samråd.

Detaljplanens huvudsyfte

Planändringen syftar till att möjliggöra utveckling av fastigheterna Reningsverket 2 och 3 genom att medge utökad byggrätt i en ändring av detaljplan.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är markerat med svart kursiv text på grön knapp). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslag till detaljplan finns tillgängligt för samråd under perioden 25 juni till och med 12 augusti 2020. Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och kan skickas in antingen via brev eller email - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Samrådshandlingarna finns utställda på stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad. Med anledning av coronaviruset har stadshuset för närvarande begränsade öppettider för allmänheten till vardagar 08.00-12.00. Handlingarna är därför även utställda på Mariestads stadsbibliotek, Drottninggatan, vilket under juni och juli är öppet för allmänheten måndag – fredag 10.00-18.00.

Vid frågor eller svårigheter att ta del av planhandlingarna kan planenheten kontaktas via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-26 11.07

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Länkar

Planprocessenöppnas i nytt fönster

Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
SamrådsremissPDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.