Så kan du påverka

Förslaget till ändring av detaljplan fanns tillgängligt för samråd under perioden 25 juni till och med 12 augusti 2020. Under samrådet inkomna synpunkter sammanställs nu och kommenteras i en samrådsredogörelse, och förslaget bearbetas inför nästa kommunikationstillfälle - granskningen.

Samtliga samrådshandlingar finns att ta del av på denna sida.

Vid frågor eller svårigheter att ta del av planhandlingarna kan planenheten kontaktas via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.