Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sund 4:6, Södra

Sund planeras bli ett nytt handels- och industriområde i utkanten av Mariestad centralort mellan Tidan, Västerängs industriområde, Sandbäcksvägen och väg E20. Med närhet till väg E20 finns goda förutsättningar för kommunikationer och marknadsföring längs europavägen.

Detaljplanens syfte

Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra industri- och handelsetableringar i området Sund, attraktivt utifrån kommunikationer och med skyltläge längs väg E20 mellan trafikplats Haggården och trafikplats Ullervad.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas senast 31 januari 2019 och ska vara skriftliga, kontaktuppgifter och mer information finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-04

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.