Så kan du påverka

Detaljplaneförslaget granskades under vintern 2018/2019.

Samtliga handlingar i ärendet finns att ladda ner på denna sida - vid svårigheter att ta del av dessa eller övriga frågor; kontakta kommunens planenhet. Kontaktuppgifter och mer information finns under Relaterad information här på sidan.