Tidavad 4:16

Gammal öde förskolebyggnad en solig dag.

Kommunen planerar för att möjliggöra cirka 8 nya lägenheter i Tidavad inom fastigheten Tidavad 4:16.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att medge bostadsändamål inom fastigheten Tidavad 4:16.

Detaljplanen är under granskning

Synpunkter på planförslaget kan lämnas under perioden 25 april 2022 till 18 maj 2022. Synpunkterna ska skickas skriftligt till kommunen, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Granskningen är lagstadgad i plan- och bygglagen som reglerar hur detaljplaner tas fram. Syftet med granskningen är att genom inhämtande av synpunkter få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad: