Tidavad 4:16

Gammal öde förskolebyggnad en solig dag.

Kommunen planerar för att möjliggöra cirka 8 nya lägenheter i Tidavad inom fastigheten Tidavad 4:16.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att medge bostadsändamål inom fastigheten Tidavad 4:16.

Detaljplanen är överklagad

Kommunfullmäktige har den 31 oktober 2022, Kf § 87 beslutat att anta detaljplan för Tidavad 4:16, Tidavad, Mariestads kommun. Beslutet tillkännagavs genom anslag på Stadshuset den 9 november 2022. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Antagandehandlingar

Plankarta antagandehandling Pdf, 728.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning antagandehandling Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Underöskning om betydande miljöpåverkan Pdf, 689.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Markteknisk undersökning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Geoteknik Pdf, 238.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Skyfallsutredning Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 295.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse inför antagande Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster.
Antagandemeddelande Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster.
Beslutsprotokoll Pdf, 98.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar

Plankarta granskningshandling Pdf, 502.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning granskningshandling Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökan om betydande miljöpåverkan Pdf, 689.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Markteknisk undersökning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Geoteknik Pdf, 238.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Skyfallsutredning Tidavad 4:16 Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 454.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse om granskning Pdf, 235.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar

Plankarta samrådshandling Tidavad 4:16 Pdf, 299.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning samrådshandling Tidavad 4:16 Pdf, 405.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökan om betydande miljöpåverkan Tidavad 4:16 Pdf, 689.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsremiss Tidavad 4:16 Pdf, 196.4 kB, öppnas i nytt fönster.