Så kan du påverka

Förslag till detaljplan finns tillgängligt för samråd under perioden 18 mars till och med 15 april 2021. Under samrådstiden finns möjlighet att lämna synpunkter. För mer information se samrådsremiss under relaterad information.

Samtliga samrådshandlingar finns att ta del av på denna sida.

Vid frågor eller svårigheter att ta del av planhandlingarna kan planenheten kontaktas via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.