Västra Ekudden

Naturmark på Västra Ekudden

Nu planeras för cirka 30 stycken nya tomter på Västra Ekudden. Området ligger ett stenkast från Vänerns strand och har Ekuddens naturområde som närmsta granne.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 9 juni 2021 att rubricerad detaljplan ska bli föremål för samråd.

Detaljplanens huvudsyfte

Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 30 nya villor i centralt och sjönära läge. Området bedöms utifrån dess läge vara attraktivt för nybyggnation och bidra till att uppnå kommunens mål om bostadsbyggnation och utveckling.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan finns tillgängligt att ta del av från 9 juni till 19 juli 2021. Under samrådstiden finns möjlighet att lämna yttranden. För mer information se Samrådsremiss under Relaterad information.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Har du frågor så kontakta gärna planenheten, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information