Västra Ekudden

Flygbild över skogsområde.

Nu planeras för cirka 30 stycken nya tomter på Västra Ekudden mellan sjukhuset och Stenåldersvägen.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 30 nya villor i centralt och sjönära läge. Området bedöms utifrån dess läge vara attraktivt för nybyggnation och bidra till att uppnå kommunens mål om bostadsbyggnation och utveckling.

Detaljplanen bearbetas inför granskning

De synpunkter som kom in under samrådet den 9 juni 2021 till 9 juli 2021 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och ändringar har gjorts kommer planen att komma ut för granskning.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad: