Förslag till Program för blå- och grönstruktur

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att kommunens invånare, intresseorganisationer och myndigheter får möjlighet att inkomma med synpunkter om upprättat förslag till ”Program för blå- och grönstruktur”. 

Syftet med ”Programmet för blå- och grönstruktur” är att synliggöra blå och gröna värden för att kunna ta beslut om en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i linje med kommunens Översiktsplan 2030, andra styrdokument och politiska målsättningar. Programmet är ett rådgivande dokument som bidrar med kunskap och visar utvecklingsmöjligheter med hjälp av den blå och gröna strukturen, likväl vad som är viktigt att spara och ta hänsyn till.

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och skickas till kommunstyrelsen senast den 24 maj 2023 via mejl till info@mariestad.se

Du hittar förslaget samt bilagor under Relaterad information här på sidan.

Välkommen med dina synpunkter.

Sidan senast uppdaterad: