Enskilt vatten och avlopp

Inom de större tätorterna i kommunerna finns det kommunala vatten- och avloppsledningar. Om du däremot bor på landet, utanför det kommunala vatten- och avloppsnätet, har du egen vattenförsörjning, så kallat enskilt avlopp och dricksvatten. 

Här har vi samlat information dill dig som har egen vattenförsörjning.