Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. Det är med andra ord vårt ansvar att du får ett gott och friskt vatten när du öppnar vattenkranen och att det avloppsvatten som lämnar ditt hus blir omhändertaget och renat innan det återgår till naturen.

Kommunala verksamhetsområden

Kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning gäller inom särskilda avgränsade områden som kallas verksamhetsområden. Dessa områden finns i Mariestads tätort, Hasslerör, Örvallsbro, Sjötorp, Lyrestad, Böckersboda, Ullervad, Jula, Tidavad, Lugnås, Sjöängen, Moviken, Askevik samt på Torsö.

Inom de kommunala verksamhetsområdena gäller lagen om allmänna vattentjänster. Lagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Allmänna bestämmelser

Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Mariestads kommuns allmänna VA‑anläggning är skyldiga att följa Allmänna bestämmelser för användning av Mariestads kommuns allmänna avloppsanläggning (ABVA). Kommunens ABVA finns under Relaterad information.

Avloppsförsörjning

Kommunens reningsverk behandlar avloppsvatten från toalett, dusch, disk och tvätt innan det släpps ut till sjöar och vattendrag. Kommunal avloppsvattenförsörjning finns i Mariestads tätort, Hasslerör, Örvallsbro, Sjötorp, Lyrestad, Böckerboda, Ullervad, Jula, Lugnås, Björsäter, Sjöängen, Tidavad och Torsö.

Avgifter för vatten och och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp bekostas av de som är anslutna. Gällande avgifter framgår av kommunens VA-taxa. Avgifterna i taxan ska motsvara de kostnader som verksamheten medför.

Plan för kommunalt VA 2020-2030

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har beslutat om en gemensam VA-plan för åren 2020-2030. Planen omfattar bland annat hur kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut till nya områden. Planen finns under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Felanmälan vatten och avlopp

Akuta händelser Medborgarkontoret, dygnet runt
Telefon: 0501-75 61 00

Icke akuta händelser anmäls gärna via vårt formulär för synpunkter och fel. Se länk under länkar.
Medborgarkontoret 07.30-16.30
Telefon: 0501-75 61 00

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Länkar

Betala via e-faktura
Kontakt, felanmälan, e-förslag

Självservice - Länkar till våra e-tjänster och blanketter

VA-anslutning, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersättning för skada i samband med översvämning eller annan händelse, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

ABVA & Information till fastighetsägare Pdf, 342.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om LTA-system Pdf, 491.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Utformning av vattenmätarplats Pdf, 186.5 kB, öppnas i nytt fönster.

VA-plan 2020-2030 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

VA-taxa 2023 Pdf, 287.5 kB, öppnas i nytt fönster.