Ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp

Hur går det till att ansluta sig?

För dig som har en fastighet inom ett område där kommunen har ansvaret för vatten- och avloppsförsörjningen är följande punkter en kortfattad beskrivning av hur det går till att ansluta sig:

  1. Börja med att lämna in en anmälan om att du vill ansluta din fastighet. Använd e-tjänsten under Relaterad information.
  2. Kommunens personal kontaktar dig för att samråda om var anslutningspunkten ska ligga. Du får även ett kostnadsunderlag för anläggningsavgiften skickad till dig.
  3. När kommunens ledning är lagd får du en karta med anslutningspunktens läge skickad till dig. Du får också en faktura på anläggningsavgiften.
  4. Du får nu lägga ner dina ledningar och ansluta dig till kommunens ledningar. Innan schaktgropen läggs igen ska kommunens personal komma ut och kontrollera anslutningarna. De tar också ett vattenprov och när analysen visar att dricksvattnet är godkänt kan du börja använda det.

Vad kostar det?

Kostnadsexemplen nedan är beräknade utifrån Mariestads kommuns VA-taxa som gäller från och med den 1 januari 2019. Exemplen inkluderar moms och gäller en normalvilla (enbostadshus, våningsyta 150 kvadratmeter, tomtyta 800 kvadratmeter, vattenförbrukning 150 kubikmeter per år), som är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Till anläggningsavgiften tillkommer kostnad för dricksvattenprov (cirka 600 kronor).

  • Anläggningsavgift för att ansluta en normalvilla 192 533 kronor
  • Brukningsavgift för en normalvilla 7131 kronor per år
  • Kostnad för ett glas vatten 0,97 öre 

Avlopp

Kommunens reningsverk behandlar avloppsvatten från toalett, dusch, disk och tvätt innan det släpps ut till sjöar och vattendrag. Kommunal avloppsvattenförsörjning finns i Mariestads tätort, Hasslerör, Örvallsbro, Sjötorp, Lyrestad, Böckerboda, Ullervad, Jula, Lugnås, Björsäter, Sjöängen, Tidavad och Torsö.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

VA-anslutning, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Vatten och avlopp, taxa Pdf, 287.5 kB, öppnas i nytt fönster.