Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Källaröversvämning

Att få översvämning i sitt hus innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från kommunen uppväger aldrig de olägenheter och skador du drabbas av.

Råd och tips för att förebygga källaröversvämning

Kommunens VA-avdelning lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning. Som fastighetsägare finns det saker att göra för att minska risken för att ditt hus ska drabbas. Under Relaterad information finner du broschyren Källaröversvämning. Broschyren innehåller information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning, exempel på åtgärder för att öka skyddet mot översvämning i din fastighet samt råd om hur du som drabbad bör agera om olyckan är framme. 

Tänk på att anpassa användningen av källaren efter aktuellt översvämningsskydd. Undvik alltför påkostad inredning och värdefull utrustning i källaren. Förvara inte fuktkänsliga föremål i källaren.   

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-23

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA och Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Blanketter

Ansökan om ersättning för skada i samband med översvämning eller annan händelsePDF

Dokument

KällaröversvämningPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan