När olyckan är framme

Har du drabbats av källaröversvämning?

  1. Kontakta ditt försäkringsbolag.
  2. Dokumentera. Ta gärna bilder och skriv ner vad som hänt.
  3. Anmäl översvämningen till kommunen. Ring växeln eller kundtjänst och lämna dina kontaktuppgifter.

Därefter kontaktar vi dig för att utreda händelsen.

Tänk också på att:

  • Bryta all elektrisk ström i de översvämmade utrymmen. Se upp så att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
  • Skaffa hjälp med länspumpning.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

Under Relaterad information finner du broschyren Källaröversvämning med ytterligare information.

Ansökan om ersättning

Ansökan om ekonomisk ersättning av kommunen ska alltid ske skriftligt. Du hittar ansökningsblanketten här till höger.

Sidan senast uppdaterad: