Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mätning och debitering av vatten

Foto på en vattenmätare

Vattenmätaren registrerar fastighetens förbrukning av vatten. Kommunen äger och installerar mätaren men nödvändiga anordningar för uppsättning av mätaren och sammankoppling med installationen i övrigt bekostas av fastighetsägaren. Fastighetsägaren har också ett ansvar att vårda mätaren väl och skydda den mot skada samt. Läs mer och vattenmätarens placering i skriften Utformning av vattenmätarplats som ligger under Relaterad information.

Läs av vattenmätaren regelbundet

Eftersom debitering av vatten och avlopp delvis baseras på förbrukad mängd vatten är det viktigt att vattenmätaren läses av minst en gång per år. Om du registrerar din mätarställning regelbundet så stämmer dina fakturor bättre med din verkliga förbrukning. Om du har betalt mer eller mindre än du faktiskt förbrukat justeras det på den faktura där avläsningen redovisas. Genom regelbunden avläsning kan också eventuella läckor upptäckas och onödiga kostnader för dig som fastighetsägare undvikas. Lämpligt intervall kan vara en gång i halvåret.

Att inte lämna in vattenmätarställningen till kommunen kan innebära att du debiteras för en högre vattenförbrukning än din faktiska. Kommunen har rätt att debitera för en schablonförbrukning.

Lämna vattenmätaravläsning

Du kan registrera din vattenmätaravläsning direkt här på kommunens hemsida. Det gör du genom att klicka på länken E-tjänst vatten och avlopp under Relaterad information. Du kan också använda det läsarkort som kommunen skickar ut varje år. Eller ring eller skicka ett e-post till vår kundtjänst.

Byte av vattenmätare

Mätaren utsätts för slitage och för att garantera att den visar rätt förbrukning ska den bytas ut och kontrolleras. Som kund hos oss meddelas du genom brev när det är dags för mätarbyte. I samband med bytet gäller följande:

  • Kommunen har rätt att få tillträde till fastigheten för utförande av nödvändiga arbeten.
  • Leveransen av vatten får avbrytas vid utförande av nödvändiga arbeten, men fastighetsägaren ska underrättas om planerade vattenavstängningar i skälig tid.
  • Det ska gå att byta mätaren utan att ledningar går sönder eller att ventiler måste bytas. Fastighetsägaren får själv betala eventuella reparationer som blir nödvändiga på grund av ett bristande underhåll.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-23 14.19

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA och Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Felanmälan VA

Dagtid (7.00-16.00)
kontaktas kundtjänst.
Telefon: 0501-75 61 00

Övrig tid kontaktas jourpersonal.
Telefon: 0501-106 46

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Länkar

E-tjänst för vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Utformning av vattenmätarplatsPDF