Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Projekt Askevik Moviken

Kommunen har en skyldighet att upprätta VA-försörjning till ett större och samlad bebyggelse enligt Lagen om allmänna vattentjänster. EnligtMariestad, Töreboda och Gullspångs VA-plan ska 31 fastigheter i Moviken respektive 65 fastigheter i Askevik ingå i ett verksamhetsområde för vatten- och spillvattenavlopp i Mariestads kommun.

Bakgrund

Ett verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen är det geografiska område inom vilket kommunen har ansvaret för att ordna med VA-tjänster. Kommunens skyldigheter att upprätta verksamhetsområde styrs av sjätte paragrafen i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster:

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.”

 

Tider och arbetsplanering

Utredning och anläggandet kommer att ske under 2017-2019 enligt det antagna VA-planen i Mariestads kommun.

Teknik

Efter att kommunfullmäktige har tagit ett beslut om att verksamhetsområde ska upprättas projekteras området och kommunen väljer teknisk lösning. Den lösning som väljs kommer att innebära att kommunen har ansvar för att förse området med vatten och att omhänderta spillvatten året runt.

Aktuellt

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-11

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA och Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Dokument

VA-plan MTG 2016-2026PDF

Informationsutskick 2018-03-09PDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan