Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beslut om verksamhetsområde är taget

Den 26 februari 2018 togs beslut om att Askevik och Moviken ska intas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och spillvattenavlopp. Beslutet vinner laga kraft 30 mars 2018 om inga överklaganden inkommer innan dess.

Kommunfullmäktige önskar att VA-avdelningen fortsätter utredningen över olika alternativ om hur det är möjligt att tillgodose Askevik och Moviken med kommunalt vatten- och spillvattenavlopp. Dessa förslag ska sedan presenteras för kommunstyrelsen som sedan bestämmer vilken teknisk lösning som ska anläggas i de ovannämnda områdena. Därav finns det ej i nuläget någon tidsplan när anläggandet kommer att ske.

Kommunfullmäktige 2018-02-26PDF

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-21 09.07