Beslut om verksamhetsområde är taget

Den 26 februari 2018 togs beslut om att Askevik och Moviken ska intas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och spillvattenavlopp. Beslutet vinner laga kraft 30 mars 2018 om inga överklaganden inkommer innan dess.

Kommunfullmäktige önskar att VA-avdelningen fortsätter utredningen över olika alternativ om hur det är möjligt att tillgodose Askevik och Moviken med kommunalt vatten- och spillvattenavlopp. Dessa förslag ska sedan presenteras för kommunstyrelsen som sedan bestämmer vilken teknisk lösning som ska anläggas i de ovannämnda områdena. Därav finns det ej i nuläget någon tidsplan när anläggandet kommer att ske.

Kommunfullmäktige 2018-02-26PDF

Sidan senast uppdaterad: