Start för anläggandet av vatten och spillvattenledningar i Moviken

Under vecka 6 kommer NCC etablera sig i området med tillfälliga arbetsbodar. Arbetet med att lägga kommunala ledningar för vatten och spillvattenavlopp kommer att påbörjas under vecka 7-8. Arbetet planeras att vara färdigt inom tre månader.

I bilden nedan redovisas översiktligt var anläggandet kommer att ske under angiven produktionstid.

Anslutningen av fastigheterna kommer att ske tidigast våren 2020, ytterligare information kommer att meddelas under projektet/anläggandets gång. Debitering av anläggningsavgift kommer att ske först då kommunen är färdig med sitt anläggande och gjort det möjligt för er att ansluta er fastighet.

I projektet ingår även att anlägga en överföringsledning mellan Sjötorp och Askevik samt anslutning av Moviken, Askevik och Gullspångs verksamhetsområde.

Den entreprenör som kommunen har anlitat för arbetet är NCC.

För frågor kring anläggandet, kontakta:

Maria Ganebäck
Projektledare för Mariestads kommun
Tel: 0501-756 174

Sidan senast uppdaterad: