Anläggningsstart för överföringsledning

Etapp 1 av anläggandet av överföringsledningen mellan Sjötorp och Askevik har startat.

Under våren har anläggandet av dricks- och spillvattenledningar pågått i Moviken. Arbetet går enligt tidsplanen och anläggandet av överföringsledningen mellan Sjötorp och Askevik har påbörjats.

Vi har delat in anläggandet av överföringsledningen i två etapper. Etapp 1 är mellan Sjötorp och Moviken och Etapp 2 är mellan Moviken och Askevik. Anläggandet av etapp 1 planeras vara färdig under november 2019 och det är även då anläggandet av etapp 2 planeras att starta.

Anslutning till det kommunala VA-nätet kommer inte att kunna ske förrän överföringsledningen, respektive verksamhetsområde och de åtgärder som behöver göras på Sjötorp reningsverk är klara.

En tidsplan för inkoppling kommer i ett senare skede att skickas ut till berörda fastighetsägare och arrendatorer.

 

För frågor kring anläggandet, kontakta:
Maria Ganebäck
Projektledare VA
Tel: 0501-75 61 74
E-post: Maria Ganebäck

För övrig information, abonnentfrågor eller frågor om anläggningsavgiften kontakta:
Sandra Schödin
Abonnentansvarig VA
Tel: 0501-75 61 57
E-post: Sandra Schödin

Sidan senast uppdaterad: