Information om anläggning av VA-ledningar i verksamhetsområdet Askevik.

Anläggandet av VA-ledningar i området kommer att börja under vecka 42. Enligt tidsplan ska arbetet vara färdigt senast i mitten av maj 2020.

På grund av detta är det begränsad framkomlighet i området under denna tid.

Anslutning av fastigheterna i Askevik kommer att ske tidigast under hösten 2020, ytterligare information kommer att meddelas till de berörda fastighetsägarna under projektets gång. Debitering av anläggningsavgift kommer att ske först då kommunen är färdig med sitt anläggande och gjort det möjligt för er att ansluta er fastighet.

I projektet ingår även att anlägga en överföringsledning mellan Sjötorp och Askevik samt anslutning av Moviken, Askevik och Gullspångs verksamhetsområde.

Den entreprenör som kommunen har anlitat för arbetet är NCC.

Sidan senast uppdaterad: