Anläggning fortskrider mellan Sjötorp och Moviken

Överföringsledningen började att anläggas i slutet av maj och sträckan mellan Sjötorp och Moviken planeras att vara färdig i november.

Vid grävning i norra Sjötorp uppdagades berg, därför kommer sprängning och bortschaktning av dessa berg ske under vecka 39-41. Trots att sprängning av berg i norra Sjötorp ej var med i planeringen, hålls tidsplanen.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-23 13.06