Samråd i november

I november kommer personal från VA-avdelningen och NCC träffa fastighetsägarna i Askevik för att samråda om läget för den kommunala VA-anslutningen.

Samrådet kommer att ske den 6 november för södra Askevik och den 13 november för norra Askevik. Personal från VA-avdelningen och NCC kommer att finnas i området från klockan 15:00 vid de båda tillfällena och går till respektive fastighet löpande. Vid samrådet har man även chans till att ställa eventuella frågor angående er anslutning.

De berörda fastighetsägarna har fått information via brev om samrådet.

Om man inte har möjlighet att närvara eller om man hellre vill samråda via e-post kontakta:

Sandra Schödin
Telefon: 0501-75 61 57
E-post: Sandra Schödin


Sidan senast uppdaterad: