Samråden avseende förbindelsepunktens läge klart

Representanter från VA-avdelningen och NCC har träffat fastighetsägare och arrendatorer i Askevik för att samråda om läget för förbindelsepunkten för kommunalt vatten och spillavlopp.

Nu är de flesta samråden avklarade. De som inte hade möjlighet att närvara vid utsatt tid har fått ett förslaget läge för VA-anslutningen till fastigheten via e-post.

När det är dags för Er servis att läggas, kommer NCC informera detta till den berörda fastighetsägaren eller arrendatorn.

Vi tackar alla för de trevliga samråd vi har haft med er!

Sidan senast uppdaterad: