Sluttampen med arbetet av VA-ledningar till och i Moviken

Bild tagen i Moviken med sjön Vänern i bakgrunden. Foto: Maria Ganebäck

Under februari har ledningarna mellan Sjötorp och Movikens verksamhetsområde provtryckts med ett godkänt resultat. Överföringsledningen för dricksvattnet har piggats för att få ut all luft samt eventuella partiklar.

Kommande vecka kommer vi att planera för fortsatt spolning och provtagning av dricksvattnet. Innan vi kommer att släppa på de boende i verksamhetsområdet i Moviken, krävs godkända vattenprover. Under mars månad kommer pumpstationen för spillvatten att tas i drift.

LTA-stationer

Boende i Movikens verksamhetsområde och de kunder som skrivet avtal med kommunen avseende kommunala VA-tjänster, behöver pumpa sitt spillvattenavlopp till kommunens ledning för spillvattenavlopp. Därför har kommunen beställt ca 30 st LTA-stationer som har anlänt till kommunens förråd under denna vecka.

När kommunen meddelar fastighetsägarna att det går att ansluta till det kommunala VA-nätet kommer även information skickas med, om hur man beställer sin LTA-station.

Sidan senast uppdaterad: