Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klart för anslutning

Idag skickades det ut brev till fastighetsägarna i Moviken med information att det är klart att ansluta sin fastighet till det kommunala VA-nätet.

Efter att anläggandet av överföringsledning från Sjötorp till Moviken har man spolat ledningarna och tagit löpande dricksvattenprov. Vattenproverna har varit godkända och nu kan även fastigheterna i Moviken njuta av vårt goda dricksvatten och kommunen kan, på ett miljösäkert sätt, ta hand om fastigheternas spillvattenavlopp.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-01 16.01