Klart för anslutning

Idag skickades det ut brev till fastighetsägarna i Moviken med information att det är klart att ansluta sin fastighet till det kommunala VA-nätet.

Efter att anläggandet av överföringsledning från Sjötorp till Moviken har man spolat ledningarna och tagit löpande dricksvattenprov. Vattenproverna har varit godkända och nu kan även fastigheterna i Moviken njuta av vårt goda dricksvatten och kommunen kan, på ett miljösäkert sätt, ta hand om fastigheternas spillvattenavlopp.

Sidan senast uppdaterad: