Slutskedet av arbetet med kommunala VA-ledningar i området

Fastigheterna kommer att ges möjlighet till anslutning till det kommunala VA-nätet under oktober/november.

Anläggandet av VA-ledningar i området har gått bra och planeras vara klart under september månad. När detta är klart kommer ledningarna att provtryckas och spolas för att säkerhetsställa en god dricksvattenkvalité.

Anslutning till det kommunala VA-nätet

När anslutning till det kommunala VA-nätet möjliggjorts, skickas en serviskarta och faktura som avser anläggningsavgiften för varje fastighet.

Sidan senast uppdaterad: