Anläggandet klart

I början av november skickades ut information till berörda fastighetsägare om att kommunen har möjliggjort anslutning till det kommunala VA-nätet.

Det har även skickats information till de berörda om mätarplatsens utformning och serviskarta över förbindelsepunkterna läge för dricksvatten och spillvatten.

Sidan senast uppdaterad: