Pågående VA-arbeten

Vi arbetar hela tiden med att utvecklas, i takt med nya förutsättningar och utmaningar för att framtidssäkra vårt ledningsnät och våra anläggningar.

På undersidorna till denna sida kan du läsa om alla pågående projekt.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Driftcenter VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Driftcenter VA/Gata

Ansvarig nämnd

Teknisk nämnd