Pågående VA-arbeten

Vi arbetar hela tiden med att utvecklas, i takt med nya förutsättningar och utmaningar för att framtidssäkra vårt ledningsnät och våra anläggningar.

Förnyelse av VA-nätet

I Mariestads kommun har vi drygt 75 mil VA-ledningar i marken. För att vi på ett säkert sätt ska kunna leverera och mottaga vatten från fastigheterna byts cirka 1% av befintligt ledningsnät ut varje år.

Efter anläggning av de nya ledningarna behöver fyllnadsmassorna ligga och packa ihop sig innan asfaltering. Detta görs genom att nederbörd och körning sker på vägen. Läggs asfalten för tidigt är risken stor för att sprickor och bulor i asfalten uppkommer.

Nya verksamhetsområdet för kommunala VA-tjänster

I VA-planen visas de områden där behovet för kommunala VA-tjänster ska utredas. Utredningen presenteras för kommunfullmätkige som sedan beslutar på om det ska bli ett verksamhetsområdet för kommunala VA-tjänster eller ej.

Efter beslut informeras berörda om deras fastighet involveras i ett kommunalt verksamhetsområde eller ej.

På undersidorna till denna sida kan du läsa om alla pågående projekt.